©2020 Laizhou Xingda Hydraulic Machinery Technology Co., Ltd. 鲁ICP备16011589号-1  Powered By:www.300.cn  Manager

Laizhou Xingda hydraulic machinery

关于我们

ABOUT US

>
生产工序

1、活塞,导向套全自动生产线

2、缸底轴头加工

3、活塞杆全自动生产线

4、活塞杆磨外圆

5、活塞杆抛光

6、活塞杆焊接

7、缸筒刮削光

8、缸筒加工专用机床

9、缸筒清洗

10、铰轴加工

11、油缸配件清洗

12、首件自检

13、质检抽检

14、油缸装配

15、油缸打压

16、油缸装配

17、全自动喷漆机械手